ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη

Σελίδα 1 από 10