Έντυποι Ναυτικοί Χάρτες

hnhs logo hartes

Η ΥΥ κατασκευάζει έντυπους ναυτικούς χάρτες (ΧΕΕ), οι οποίοι ακολουθούν τις προβλεπόμενες διατάξεις της Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) του IMO καθώς επίσης και το πρότυπο του IHO, S-4.

Οι έντυποι χάρτες της ΥΥ είναι κατάλληλοι τόσο για την επαγγελματική (για σκάφη που δεν υποχρεούνται στη χρήση ECDIS), όσο και για την ερασιτεχνική ναυτιλία (σκάφη αναψυχής).

Το folio των ΧΕΕ περιλαμβάνει συνολικά 184 χάρτες σε διάφορες κλίμακες και καλύπτει όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η ΥΥ ενημερώνει σε μηνιαία βάση τους χάρτες που εκδίδει με την έκδοση του τεύχους Αγγελιών προς Ναυτιλλόμενους.

Οι ΧΕΕ πωλούνται από τα καταστήματα της ΥΥ και από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εταιρείες ναυτιλιακών ειδών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας μέσω του e-shop

XEE 422 2 01

XEE 422 2 02