Διεύθυνση Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων (Δ/ΧΑΡΤ-ΝΕ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων (Δ/ΧΑΡΤ-ΝΕ), είναι:

 • Η οργάνωση, διαχείριση και συνεχής επικαιροποίηση των Χαρτογραφικών Βάσεων
  Δεδομένωhnhs diefth xartografia 02ν του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΘΓΣΠ). 
 • Η κατασκευή και έκδοση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ENCs) και έντυπων ναυτικών χαρτών και η συνεχής ενημέρωση τους.
 • Η κατασκευή Ναυτιλιακών Εκδόσεων (ΠΛΟΗΓΟΣ, ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ, κλπ) για την υποστήριξη των ναυτιλλόμενων.
 • Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, έκδοση και συνεχής ενημέρωση Ειδικών Ναυτικών Χαρτών και Διαγραμμάτων
  που απαιτούνται για κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.
 • Η κατασκευή και ενημέρωση ψηφιακών αρχείων με επιπρόσθετες στρατιωτικές πληροφορίες [Additional Military Layers (AMLs)]
  για την υποστήριξη των συστημάτων των μονάδων του ΠΝ.
 • Η κατασκευή Θεματικών Χαρτών για την υποστήριξη του ΠΝ και του ΥΠΕΞ σε θέματα Δικαίου Θαλάσσης.
 • Η κατασκευή ψηφιακών χαρτών Vector, για smartphones και tablets (Nautilus Charts).
 • Η διάθεση των Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων στους ενδιαφερόμενους μεσω των καταστημάτων και του e-shop της ΥΥ.
 • Η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων προς υπηρεσίες του ΠΝ, δημόσιους
  φορείς και ιδιώτες.
 • Η ανατύπωση των ιστορικών ναυτικών χαρτών της ΥΥ.
 • Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την χαρτογραφική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων που αφορούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

 

hnhs diefth ilektronikoi xartes 01 Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις για θέματα σχετικά
με τις δραστηριότητες
της Δ/ΧΑΡΤ-ΝΕ, 
μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 

+302106551830 και +30 2106551740
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcd_hnhs@navy.mil.gr
   

 

hnhs diefth xartografia 01                     hnhs diefth xartografia 03