Το Όραμα μας

 

Σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και ιδιαιτέρως απαιτητικό, όραμα μας είναι η δημιουργία ενός υδρογραφικού φορέα αντάξιου της ναυτικής παράδοσης της πατρίδας μας και της θέσης που κατέχει η ελληνική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.

to orama mas