Έκδοση ΧΕΕ 322 / 1

24/04/2024 - 10:08

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και θα πωλείται  από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
322 / 1

Πρόσγεια και Λιμένας
Αλεξανδρούπολης
20.000
6.000
Μαρ 2024  ΧΕΕ 322 / 1
"Πρόσγεια και Λιμένας
Αλεξανδρούπολης"
εκδ. 2020

 

 XEE 322 1