Προαγγελίες

Προαγγελίες για τους ναυτιλλόμενους (Hellenic Navwarns)

Η Υδρογραφική Υπηρεσία εκτός από τις αγγελίες για τους ναυτιλλόμενους, εκδίδει και επείγουσες πληροφορίες με τον τίτλο "Προαγγελίες για τους Ναυτιλλόμενους" (HELLENIC NAVWARNS), οι οποίες αφορούν σε πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Για το κύριο θέμα των προαγγελιών βλέπε παράγραφο 7.1 της Ετήσιας Αγγελίας υπ’ αριθμ. 13.

Οι προαγγελίες δεν αντικαθιστούν τις αγγελίες που εκδίδονται από την ΥΥ ή άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα.

Οι προαγγελίες αριθμούνται για τη διάρκεια κάθε έτους κατά αύξοντα αριθμό από το 1 και ο αριθμός αυτός συνοδεύεται από το έτος εκδόσεώς τους (π.χ. 1073/ 1999).

Οι προαγγελίες καταργούνται:

 1. Αυτόματα (όταν έχουν καθορισμένη διάρκεια)

 2. Με άλλη προαγγελία.

 3. Με σχετική αγγελία (στην οποία περιλαμβάνεται πληρέστερα και εκτενέστερα η αρχική πληροφορία που δόθηκε με την προαγγελία) οπότε η προαγγελία εξακολουθεί να μεταδίδεται για 15 ημέρες, από την έκδοση της αγγελίας που την καταργεί, γιατί εκτιμάται ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η διασπορά της αγγελίας. Η κατάργηση της προαγγελίας μετά το 15νθήμερο γνωστοποιείται στους ναυτιλλόμενους με άλλη προαγγελία.

Οι προαγγελίες δεν εκτυπώνονται και δεν διανέμονται όπως οι αγγελίες, αλλά, λόγω του επείγοντος, μεταδίδονται με Ραδιοτηλεφωνία ως εξής:

 1. Τύπος εκπομπής J3E στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα από τους κατωτέρω παράκτιους σταθμούς κατά περιοχές ως εξής:
  ΚERKYRA RADIO" (39˚ 36΄ 25,7΄΄- 19˚ 53΄28,4΄΄) για το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τον μεσημβρινό 22° 30΄ 00" προς ανατολάς (περιλαμβανομένου του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου).
  "IRAKLEIO RADIΟ" (35˚ 19΄ 19,7΄΄- 25˚ 44΄ 54,9΄΄) και "LIMNOS RADIO" (39˚ 54΄ 24,7΄΄-             25˚ 10΄ 50,6΄΄) για το Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ των παραλλήλων : 34° 00΄ 00" - 41° 00΄ 00" και των μεσημβρινών 22° 30΄ 00" - 30° 00΄ 00".
  "RODOS RADIO" (36˚ 24΄ 31,2΄΄- 28˚ 13΄ 37,1΄΄) για το Νότιο Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ των παραλλήλων: 34° 00΄ 00" - 38° 00΄ 00" των μεσημβρινών : 22° 30΄ 00" - 30° 00΄ 00"
  Οι παράκτιοι σταθμοί ΚERKYRA RADIO και LIMNOS RADIO μεταδίδουν και τον περιληπτικό πίνακα των προαγγελιών που ισχύουν για ολόκληρο τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

  Σημείωση : Το χαρακτηριστικό κλήσεως, η συχνότητα, οι ώρες και ο τύπος εκπομπής και λοιπά στοιχεία των ανωτέρω σταθμών καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη μετάδοση "Μετεωρολογικού Δελτίου" και "Δελτίου Τύπου " παρέχονται με λεπτομέρειες στον πίνακα συχνοτήτων που επισυνάπτεται στο τέλος του τεύχους.

 2. Τύπος εκπομπής G2B / G3E, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για ολόκληρο τον Ελληνικό Θαλάσσιο χώρο, από τους κατωτέρω αναμεταδότες VHF του Σταθμού Εκπομπής

 

"OLYMPIA RADIO"

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ Δίαυλος Εκπομπής Ισχύς (WATT)

ΠΡΟΑΓ.

Ώρες Εκπομπής σε UTC

ΜΕΤΕΩΡ/ΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ώρες Εκπομπής σε UTC

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 39 44 54 - 019 52 20 02 50  

Για την περιοχή

Ανατολικής

Μεσογείου και

Μαύρης

Θάλασσας

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 38 08 28 - 020 39 31 27 50
ΠΑΤΡΑΣ 38 14 47 – 21 46 07 85 12 OXI
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 36 55 45 - 021 51 32 83 50  
ΚΥΘΗΡΩΝ 36 15 57 – 023 02 50 85 50

ΜΟΥΣΤΑΚΟΥ

(ν. Κρήτη)

35 18 28 - 023 36 35 04 50 OXI

ΚΝΩΣΣΟΥ

(ν. Κρήτη)

35 16 52 - 024 56 08 83 50 05: 00 06:00

ΣΗΤΕΙΑΣ

(ν. Κρήτη)

35 04 14 - 026 11 32 85 50 11: 00 10:00
ΡΟΔΟΥ 36 16 22 - 027 56 01 63 50 17: 30 16:00
ΣΥΡΟΥ 37 27 27 - 024 55 37 04 25 23: 30 22:00
ΠΑΡΝΗΘΑΣ 38 10 16 - 023 43 39 25 50    
ΠΗΛΙΟΥ 39 24 16 – 023 03 07 60 50  
ΧΙΟΥ 38 22 34 - 026 02 44 85 50 ΟΧΙ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 39 04 22 - 026 21 15 01 50    
ΛΗΜΝΟΥ 39 54 14 - 025 04 39 82 50  

ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ

(Πιερία)

40 25 09 - 022 31 06 23 50  
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 36 35 59 – 026 26 26 23 50 ΟΧΙ  
ΘΑΣΟΥ 40 43 51 – 024 39 43 85 50    
ΦΑΙΣΤΟΥ 34 59 37 – 025 12 25 27 50  


Σημείωση :

α. Οι ανωτέρω εκπομπές προαναγγέλλονται στο δίαυλο ανταπόκρισης κινδύνου 16 για τα VHF και με κλήση DSC (SAFETY) στη συχνότητα 2187,5 για τα MF.

β. Εάν εκδοθούν προαγγελίες που απαιτείται η έκτακτη μετάδοσή τους, τότε μεταβιβάζονται από τα κανάλια εργασίας των περιοχών που τις αφορούν, πρώτα με ψηφιακή επιλογή κλήση (DSC) στο δίαυλο 70, ακολουθούμενη με προαναγγελία στο δίαυλο ανταπόκρισης κινδύνου 16 για VHF και με κλήση στο DSC στη συχνότητα 2187,5 kHz για τα MF.

Οι σταθμοί της ανωτέρω παραγράφου μεταδίδουν καθημερινά, κατά τις πιο πάνω ώρες, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τις αριθμημένες προαγγελίες για τους ναυτιλλόμενους (HELLENIC NAVWARNS) καθώς και “πίνακα προαγγελιών που ισχύουν”, ο οποίος εκδίδεται καθημερινά από την ΥΥ. Επίσης οι ανωτέρω σταθμοί λαμβάνουν και αναμεταδίδουν πληροφορίες πλοίων σχετικές με την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας.

Το πλήρες κείμενο μιας προαγγελίας που δεν μεταδίδεται, η περίληψη όμως της οποίας περιλαμβάνεται στον “πίνακα των προαγγελιών που ισχύουν”, μπορεί να ζητηθεί από τους σταθμούς που προαναφέρθηκαν από κάθε ενδιαφερόμενο ναυτιλλόμενο.

Οι κατά τόπους λιμενικές αρχές, παρέχουν κατά τη χορήγηση αδείας απόπλου (CLEARANCE), τον τελευταίο “πίνακα των προαγγελιών που ισχύουν”, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός κάθε προαγγελίας που ισχύει, το θέμα της και η περιοχή στην οποία αναφέρεται (περιληπτικά), ώστε ο Πλοίαρχος αμέσως μετά τον απόπλου να μπορεί να ζητήσει με Ρ/Τ από τους παράκτιους σταθμούς το πλήρες κείμενο της προαγγελίας εκείνης που ενδιαφέρει τον πλου του.

Σε περίπτωση που η ΥΥ κρίνει αναγκαία την ευρύτερη διασπορά μιας "Προαγγελίας" τη διαβιβάζει ως NAVHELLEN στον συντονιστή NAVAREAIII (ΙΣΠΑΝΙΑ), που έχει καθοριστεί ως υπεύθυνος της διασποράς των προαγγελιών για την περιοχή Μεσογείου - Μαύρης Θάλασσας.          

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις περιοχές και τους συντονιστές τους, τους σταθμούς, τις συχνότητες και τις ώρες εκπομπής των NAVAREA προαγγελιών, παρέχονται στην αγγελία αριθμός 13 κάθε έτους καθώς και στο ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS ΝΡ 283(1) του Βρετανικού Ναυαρχείου.

Για τις εν ισχύει Προαγγελίες, πατήστε εδώ