Υδρογραφικά Πλοία

Υ/Γ - ΩΚ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Είναι σκάφος χαλύβδινο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εκτόπισμα 1400 Τ, Μήκος 63 m, Πλάτος 11,6 m, Βύθισμα 4 m
Ταχύτητα 11/13 knots, Ακτίνα ενέργειας 6000 ν.μίλια
Πλήρωμα 6 Αξιωματικοί, 9 Υπαξιωματικοί και 24 ΕΠΟΠ
Έτος κατασκευής 1976

Υ/Γ - ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ

Είναι σκάφος χαλύβδινο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εκτόπισμα 750 Τ, Μήκος 50 m, Πλάτος 9,6 m, Βύθισμα 3 m
Ταχύτητα 10/13 knots, Ακτίνα ενέργειας 3500 ν.μίλια
Πλήρωμα 6 Αξιωματικοί, 12 Υπαξιωματικοί και 18 ΕΠΟΠ
Έτος κατασκευής 1983

Υ/Γ ΣΤΡΑΒΩΝ

Είναι σκάφος χαλύβδινο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εκτόπισμα 250 Τ, Μήκος 33 m, Πλάτος 6 m, Βύθισμα 2.5 m
Ταχύτητα 9.5/12.5 knots, Ακτίνα ενέργειας 2000 ν.μίλια
Πλήρωμα 4 Αξιωματικοί, 14 Υπαξιωματικοί και 14 ΕΠΟΠ
Έτος κατασκευής 1989

Άκατος 14

Είναι σκάφος πολυεστερικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εκτόπισμα 8 Τ, Μήκος 13,7 m, Πλάτος 4,1 m, Βύθισμα 1,2 m
Ταχύτητα 12.5 knots, Ακτίνα ενέργειας 120 ν.μίλια
Πλήρωμα 3 Αξιωματικοί, 3 Υπαξιωματικοί και υδρογραφικό συνεργείο 3 ή 4 ατόμων
Έτος κατασκευής 1987