Ετήσιο Διεθνές Τεχνικό Συνέδριο IC-ENC

29/03/2024 - 14:32

Από 19 έως 21 Μαρτίου 2024 διοργανώθηκε από τον IC-ENC το ετήσιο Διεθνές Τεχνικό Συνέδριο στην Αθήνα.

Την ΥΥ εκπροσώπησε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πέντε ατόμων. Στο εν λόγω συνέδριο συμμετείχε προσωπικό από 43 χώρες.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μετάβαση των Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ENCs) στο νέο πρότυπο S-100 το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά από το 2026 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO).

 

2024 IC ENC 01 2024 IC ENC 03
2024 IC ENC 02