Ναυτικές Εκδόσεις

hnhs logo publications

 

Ευρετήριο Ναυτικών Χαρτών & Ναυτιλιακών Εκδόσεων

evretirioΠεριέχει το σύνολο των Ναυτικών Χαρτών & Ναυτιλιακών Εκδόσεων. (Νέα Έκδοση  2019)

E-Shop

 

 

 

 

Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών

farodeiktisΠεριέχει το σύνολο των πυρσών (Φάρους, Φανούς, Φωτοσημαντήρες) που υπάρχουν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

E-Shop

 

 

 

 

 

 

 

 

Aγγελίες για τους Ναυτιλλομένους (Μηνιαία Έκδοση)

aggeliesΠεριέχει όλες τις νεότερες πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην ΥΥ και αφορούν σε:
• Αγγελίες έκδοσης νέων  Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων.
• Αγγελίες διόρθωσης  Ναυτικών Χαρτών.
• Αγγελίες διόρθωσης Φαροδείκτη.
• Αγγελίες διόρθωσης Πλοηγών.
• Αγγελίες διόρθωσης λοιπών Ν. Εκδόσεων.

Μετάβαση στην σελίδα Αγγελιών

 

 

 

 

 

Ετήσιες (Μόνιμες) Aγγελίες για τους Ναυτιλλομένους

02Περιέχει όλες τις νεότερες πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην ΥΥ και αφορούν σε:

• Μετάδοση πληροφοριών για τους ναυτιλλόμενους (Αγγελίες-Προαγγελίες)
• Πληροφορίες σχετικές με υποβρύχια
• Παροχή πληροφοριών
• Πεδία βολής και ασκήσεων που ελέγχονται από το Π. Ναυτικό, το Σ. Ξηράς, την Π. Αεροπορία και το ΓΕΕΘΑ.
• Περιορισμοί ναυσιπλοΐας
• Προμήθεια Ν. Χαρτών, Ν. Εκδόσεων και Αγγελιών για τους ναυτιλλόμενους
• Επίσημες Ναυτιλιακές Εκδόσεις
• Αναγραφή πυρσών  (φάρων, φανών  και φωτοσημαντήρων) στις ναυτιλιακές οδηγίες (Πλοηγούς).
• Πληροφορίες που αφορούν τις ασκήσεις Ναρκαλιευτικών
• Επίσημες αργίες
• Ο χρόνος που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.
• Ελληνικά Πολεμικά Πλοία - Διαφορές στους  φανούς  ναυσιπλοΐας με τον κανονισμό για αποφυγή Συγκρούσεως στη Θάλασσα (1972)
• Υπηρεσία Παγκόσμιας Διασποράς  Προαγγελιών
• Περιοχή Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδας

Μεταβαση στη σελίδα Αγγελιών

 

Ναυτιλιακές Οδηγίες  Ελληνικών Ακτών (Πλοηγός)

03Οι Ναυτιλιακές Οδηγίες (πλοηγοί) περιλαμβάνουν κυρίως τη λεπτομερή περιγραφή των παραλίων, των κινδύνων που υφίστανται, των λιμένων, οδηγίες για τον είσπλου σε όρμους και λιμένες και την ασφαλή προσέγγιση στην ακτή, τη διέλευση από στενά, διαύλους και γενικά στοιχεία για ένα ασφαλή πλου. Περιλαμβάνουν επίσης γεωγραφικά και μετεωρολογικά στοιχεία, πληροφορίες εφοδιασμού σε τρόφιμα, νερό, καύσιμα, τουριστικής φύσεως πληροφορίες,  σπουδαία ιστορικά γεγονότα.

E-Shop

 

 

 

 

Ναυτιλιακές Οδηγίες  Ελληνικών Ακτών στην Αγγλική Γλώσσα (Πλοηγός)

04Μέσα στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης  των Ναυτιλλομένων αλλά και όσων δραστηριοποιούνται  με τη Ναυσιπλοΐα μικρών σκαφών η ΥΥ έχει εκδώσει τον Γ΄ και Δ΄ τόμο Ναυτιλιακών Οδηγιών (πλοηγό) στην Αγγλική Γλώσσα.

E-Shop

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά Φυλλάδια Ελληνικών Ναυτιλιακών Οδηγιών (Πλοηγών)

amendment b 228x228Κάθε τόμος Ναυτιλιακών Οδηγιών (πλοηγός), για να διατηρείται ενημερωμένος συνοδεύεται από ένα Συμπληρωματικό Φυλλάδιο που περιλαμβάνει το σύνολο των Αγγελιών που έχουν εκδοθεί μετά την έκδοσή του και τον επηρεάζουν.

E-Shop

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβολα, Επιτμήσεις, όροι που χρησιμοποιούνται στους ΧΕΕ

06Περιέχει όλα τα σύμβολα, τις επιτιμήσεις και όρους που χρησιμοποιούνταιστουςΧάρτεςΕλληνικής Εκδόσεως (ΧΕΕ).

E-Shop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Στατιστικά Στοιχεία Στάθμης Θάλασσας Ελληνικών Λιμένων

cdΠεριλαμβάνει στατιστικά στοιχεία της στάθμης της θάλασσας τα οποία έχουν προκύψει από την επεξεργασία μακροχρόνιων καταγραφών από το δίκτυο  των σταθμηγράφων της ΥΥ

E-Shop