Όροι Χρήσης

Η χρήση των Πνευματικών Δικαιωμάτων διέπεται από τη σχετική εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, καθώς και από την πολιτική της Υδρογραφικής Υπηρεσίας όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά. 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία εκχωρεί μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των προϊόντων της και του λογισμικού της με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων. Η παραβίαση αυτών των όρων συνιστά παραβίαση ( ή παραβιάσεις ) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, πλήκτρων, λέξεων κλειδιών, και ετικετών, που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο ( Site ) προστατεύονται από copyright.