Ελεύθερα Γεωχωρικά Δεδομένα

Η Υδρογραφική Υπηρεσία διαθέτει ελεύθερα τα παρακάτω σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, χωρίς χρέωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει την σχετική φόρμα.

 

1. Ακτογραμμή Ελλαδικού χώρου κλίμακας 1:90000 (Τελ. Ενημέρωση 22/10/2018)


2. Ψηφιακό Μοντέλο Βυθού (DTM) Ελλαδικού Χώρου με ανάλυση 15" (Τελ. Ενημέρωση 9/11/2015)