Υδρογράφηση Λιμένα Βόλου

24/11/2023 - 13:11

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (YY) του Πολεμικού Ναυτικού έχει συγκροτήσει τη Μονάδα Παράκτιας Υδρογράφησης (ΜΠΥ), με σκοπό την υδρογράφηση και συλλογή δεδομένων σε λιμένες ή τμήματα αυτών, σε περιοχές με μικρά βάθη, όπως είναι οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, αλλά και σε κλειστές υδάτινες περιοχές, όπως λίμνες. Η μονάδα ΜΠΥ είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας Συστήματα: Πολυδεσμικού ηχοβολιστικού υψηλής πιστότητας Υψηλής ακρίβειας προσδιορισμού θέσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) τοπογραφίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δυνατοτήτων υδρογράφησης, η ΥΥ από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2023 εκτέλεσε παράκτια υδρογράφηση με τη μονάδα ΜΠΥ στο λιμένα του Βόλου. Σκοπός της υδρογράφησης ήταν η αποτύπωση του βυθού του λιμένα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias, ώστε σε σύγκριση με την υδρογραφική εργασία του πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2022, να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς την επίπτωση των καιρικών φαινομένων και τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τους τοπικούς φορείς.

 Volos 2023 4

 

Volos 2023 1 Volos 2023 2

 

 Volos 2023 3