Πλωτάρχης Χρήστος Καστρίσιος ΠΝ Δρ. Λύσανδρος Τσούλος
Γραφείο Γεωγραφικής Πολιτικής Καθηγητής ΕΜΠ
Υδρογραφική Υπηρεσία Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων

 

Function of Water Clarity 29/05/2015

Lt Georgios Georgopoulos,
Hellenic Navy Hydrographic Service,
Greece