Οργανόγραμμα

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον οργανισμό είναι το επιτελείο της ΥΥ, τα πλωτά της μέσα, τα υδρογραφικά, τοπογραφικά και ωκεανογραφικά συνεργεία, το τυπογραφείο, τα καταστήματα στην Αθήνα και τον Πειραιά, το εθνικό δίκτυο Σταθμηγράφων και οι αποθήκες. Ο θάλαμος NAVTEX, η αρχειοθήκη της υπηρεσίας και η βιβλιοθήκη της συμπεριλαμβάνονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του επιτελείου της.

hnhs organogramma 01

Η ΥΥ είναι σήμερα οργανωμένη σε 7 Διευθύνσεις και ανεξάρτητα Γραφεία.
Της υπηρεσίας προΐσταται ο Διοικητής, ενώ το επιτελείο αποτελείται από τον Υποδιοικητή, τις Διευθύνσεις Υδρογραφίας, Ηλεκτρονικών Χαρτών, Χαρτογραφίας, Ωκεανογραφίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Διοικητικής-Τεχνικής Μέριμνας, Μηχανογραφικού Κέντρου καθώς και τα ανεξάρτητα γραφεία.
Παρόλα αυτά η Υδρογραφική Υπηρεσία δεν σταματά να εξελίσσεται, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και την τεχνολογία. Η νέα οργανωτική της δομή αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2015 και είναι εστιασμένη στη δημιουργία ενός συμπαγούς, περισσότερο ευέλικτου σχήματος που θα είναι περισσότερο αποδοτικό, αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό. Το νέο σχήμα της υπηρεσίας θεμελιώνεται πάνω στις κύριες δραστηριότητες της υπηρεσίας (συλλογή δεδομένων πεδίου, παραγωγή προϊόντων, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, υποστήριξη).

hnhs organogramma 02