ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Τεύχος 3

Αγγελίες από 53 έως και 68

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 42 - Αγγελία 63 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 42 - Αγγελία 63 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 55 / 2013 μέρος 3/3
ΧΕΕ 334 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 56 / 2023
ΧΕΕ 422 / 2 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 422 - Αγγελία 61 / 2023
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 57 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 57 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 444 - Αγγελία 58 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 444 - Αγγελία 58 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 446 - Αγγελία 59 / 2023
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 1/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 2/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 3/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 4/5
ΧΕΕ 451 - Αγγελία 60 / 2023 μέρος 5/5
ΧΕΕ 452 - Αγγελία 62 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 452 - Αγγελία 62 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 2311 - Αγγελία 54 / 2023
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 64 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 64 / 2023 μέρος 2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
38 53 00Β - 022 34 07Α
38 53 04Β - 022 34 03Α
38 53 06Β - 022 34 07Α
38 53 02Β - 022 34 11Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη

Στο πλαίσιο της διάθεσης ελεύθερων γεωχωρικών δεδομένων, έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Τεύχος 2

Αγγελίες από 35 έως και 52

Επικολλήματα

ΧΕΕ 211 - Αγγελία 36 / 2023
ΧΕΕ 424 / 3 - Αγγελία 49 / 2023

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 2 - Αγγελία 44 / 2023
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 45 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 4 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416 - Αγγελία 37 / 2023
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 46 / 2023
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 36 / 2023
ΧΕΕ 222 / 1 - Αγγελία 20 / 2023 Διορθωτική
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3728 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3728 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3725 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 1 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 2 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 3 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 4 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 5 / 5
ΧΕΕ 423 / 1 - Αγγελία 39 / 2023
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 47 / 2023
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 42 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 42 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 3/3
                                                                                                                                                                                                                                                                                    /

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ:
37 57 38Β - 023 34 29Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Σελίδα 3 από 10