ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Τεύχος 2

Αγγελίες από 35 έως και 52

Επικολλήματα

ΧΕΕ 211 - Αγγελία 36 / 2023
ΧΕΕ 424 / 3 - Αγγελία 49 / 2023

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 2 - Αγγελία 44 / 2023
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 45 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 4 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416 - Αγγελία 37 / 2023
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 46 / 2023
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 36 / 2023
ΧΕΕ 222 / 1 - Αγγελία 20 / 2023 Διορθωτική
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3728 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3728 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 411 ΙΝΤ3725 - Αγγελία 48 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 38 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 1 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 2 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 3 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 4 / 5
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 40 / 2023 μέρος 5 / 5
ΧΕΕ 423 / 1 - Αγγελία 39 / 2023
ΧΕΕ 453 - Αγγελία 47 / 2023
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 42 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 4235 - Αγγελία 42 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 4512 - Αγγελία 43 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 4513 - Αγγελία 41 / 2023 μέρος 3/3
                                                                                                                                                                                                                                                                                    /

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ:
37 57 38Β - 023 34 29Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Τεύχος 1

Αγγελίες από 15 έως και 34

Επικολλήματα

ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 16 / 2023
ΧΕΕ 422 / 3 - Αγγελία 28 / 2023 (Α)
ΧΕΕ 422 - Αγγελία 28 / 2023 (Β)

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 34 - Αγγελία 24 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 34 - Αγγελία 24 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 17 / 2023
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 16 / 2023
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 18 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 18 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 19 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 19 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 19 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 23 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 23 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 222 / 1 - Αγγελία 20 / 2023
ΧΕΕ 421 / 1 - Αγγελία 25 / 2023
ΧΕΕ 421 / 2 - Αγγελία 26 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 421 / 2 - Αγγελία 26 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 421 / 2 - Αγγελία 26 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 421 / 3 - Αγγελία 27 / 2023
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 21 / 2023 μέρος 1/4
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 21 / 2023 μέρος 2/4
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 21 / 2023 μέρος 3/4
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 21 / 2023 μέρος 4/4
ΧΕΕ 432 - Αγγελία 22 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 432 - Αγγελία 22 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 432 - Αγγελία 22 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 451 / 4 - Αγγελία 29 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 451 / 4 - Αγγελία 29 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 451 / 4 - Αγγελία 29 / 2023 μέρος 3/3

Σελίδα 4 από 10