ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ . ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 51 42Β - 024 42 30A
37 51 42Β - 024 43 00Α
37 51 18Β - 024 43 00Α
37 51 18Β - 024 42 30Α

Παρακολούθηση στάθμης Ελληνικών Θαλασσών ανά ώρα για τις τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες

 

Σελίδα 8 από 9