ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία, ακολουθώντας την περιβαλλοντική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ...

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

Κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (International Hydrographic Organization - IHO) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας. Αυτή η ημέρα, αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού για τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η υδρογραφία στη ζωή μας.

 

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΌ 31 ΜΑΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 37 40Β - 020 36 20Α
38 37 41Β - 020 36 19Α
38 37 43Β - 020 36 09Α
38 37 38Β - 020 36 15Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 36 37Β - 020 35 41Α
38 36 38Β - 020 36 02Α
38 36 15Β - 020 36 12Α
38 36 14Β - 020 35 33Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

Σελίδα 6 από 9