ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ:
36 40 28Β - 023 02 27Α
ΜΕ ΟΡΑΤΟ ΜΗΚΟΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ.

Σελίδα 6 από 10