ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία, ακολουθώντας την περιβαλλοντική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ...

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

Κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (International Hydrographic Organization - IHO) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας. Αυτή η ημέρα, αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού για τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η υδρογραφία στη ζωή μας.

 

Τεύχος 3

Αγγελίες από 48 έως και 64

 

Ιχνογραφήσεις


ΧΕΕ 40 - Αγγελία 50 / 2021
ΧΕΕ 40 - Αγγελία 51 μέρος 1/2
ΧΕΕ 40 - Αγγελία 51 μέρος 2/2
ΧΕΕ 145 - Αγγελία 57 / 2021
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 52 / 2021 μέρος 1/3
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 52 / 2021 μέρος 2/3
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 52 / 2021 μέρος 3/3
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 53 / 2021 μέρος 1/5
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 53 / 2021 μέρος 2/5
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 53 / 2021 μέρος 3/5
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 53 / 2021 μέρος 4/5
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 53 / 2021 μέρος 5/5
ΧΕΕ 222 / 1 - Αγγελία 60 / 2021
ΧΕΕ 232 - Αγγελία 55 / 2021
ΧΕΕ 412 / 2 - Αγγελία 57 / 2021 μέρο;ς 1/3
ΧΕΕ 412 / 2 - Αγγελία 57 / 2021 μέρος 2/3
ΧΕΕ 412 / 2 - Αγγελία 57 / 2021 μέρος 3/3
ΧΕΕ 412 /6 - Αγγελία 57 / 2021 μέρος 1/2
ΧΕΕ 412 / 6 - Αγγελία 57 / 2021 μέρος 2/2
ΧΕΕ 433 / 1 ΙΝΤ3793 - Αγγελία 56 / 2021 μέρος 1/3
ΧΕΕ 433 / 1 ΙΝΤ3793 - Αγγελία 56 / 2021 μέρος 2/3
ΧΕΕ 433 / 1 ΙΝΤ3793 - Αγγελία 56 / 2021 μέρος 3/3
ΧΕΕ 2111 ΙΝΤ3422 - Αγγελία 49 / 2021
ΧΕΕ 2111 ΙΝΤ3422 - Αγγελία 54 / 2021 μέρος 1/3
ΧΕΕ 2111 ΙΝΤ3422 - Αγγελία 54 / 2021 μέρος 2/3
ΧΕΕ 2111 ΙΝΤ3422 - Αγγελία 54 / 2021 μέρος 3/3
ΧΕΕ 3221 - Αγγελία 59 / 2021
ΧΕΕ 3322 - Αγγελία 58 / 2021

Σελίδα 6 από 9