ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Τεύχος 9

Αγγελίες από 154 έως και 177

Επικολλήματα

ΧΕΕ 32 - Ανήκει στην Αγγελία 166 / 2023
ΧΕΕ 322 / 1 - Ανήκει στην Αγγελία 163 / 2023
ΧΕΕ 322 - Ανήκει στην Αγγελία 164 / 2023
ΧΕΕ 3221 - Ανήκει στην Αγγελία 165 / 2023

 

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 2 - Αγγελία 159 / 2023
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 160 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 160 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 4 - Αγγελία 160 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416 - Αγγελία 158 / 2023
ΧΕΕ 32 - Αγγελία 166 / 2023
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 161 / 2023 μέρος 1/4
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 161 / 2023 μέρος 2/4
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 161 / 2023 μέρος 3/4
ΧΕΕ 41 ΙΝΤ3702 - Αγγελία 161 / 2023 μέρος 4/4
ΧΕΕ 43 ΙΝΤ3700 - Αγγελία 162 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 43 ΙΝΤ3700 - Αγγελία 162 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 211 - Αγγελία 156 / 2023
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 157 / 2023
ΧΕΕ 212 / 1 ΙΝΤ3493 - Αγγελία 155 / 2023
ΧΕΕ 311 / 3 - Αγγελία 167 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 311 / 3 - Αγγελία 167 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 322 / 1 - Αγγελία 163 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 322 / 1 - Αγγελία 163 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 322 - Αγγελία 164 / 2023
ΧΕΕ 3111 ΙΝΤ3772 - Αγγελία 167 / 2023
ΧΕΕ 3221 - Αγγελία 165 / 2023
ΧΕΕ 3321 - Αγγελία 168 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 3321 - Αγγελία 168 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 311 / 1 ΙΝΤ3773 - Αγγελία 167 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 311 / 1 ΙΝΤ3773 - Αγγελία 167 / 2023 μέρος 2/2

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Τεύχος 8

Αγγελίες από 141 έως και 153

 

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 42 - Αγγελία 146 / 2023
ΧΕΕ 44 ΙΝΤ3714 - Αγγελία 147 / 2023
ΧΕΕ 145 - Αγγελία 143 / 2023
ΧΕΕ 415 - Αγγελία 144 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 415 - Αγγελία 144 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 415 - Αγγελία 144 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 145 / 2023
ΧΕΕ 432 - Αγγελία 145 / 2023
ΧΕΕ 2131 - Αγγελία 142 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 2131 - Αγγελία 142 / 2023 μέρος 2/2

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τεύχος 7

Αγγελίες από 119 έως και 140

Επικολλήματα

ΧΕΕ 321 - Ανήκει στην Αγγελία 134 / 2023
ΧΕΕ 3211 - Ανήκει στην Αγγελία 133 / 2023

 

Ιχνογραφήσεις

ΧΕΕ 21 ΙΝΤ3416  - Αγγελία 122 / 2023
ΧΕΕ 212 ΙΝΤ3492 - Αγγελία 121 / 2023
ΧΕΕ 312 / 1 ΙΝΤ3768 - Αγγελία 132 / 2023
ΧΕΕ 321 - Αγγελία 134 / 2023
ΧΕΕ 3211 - Αγγελία 133 / 2023
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 128 / 2023 μέρος 1/4
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 128 / 2023 μέρος 2/4
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 128 / 2023 μέρος 3/4
ΧΕΕ 412 ΙΝΤ3760 - Αγγελία 128 / 2023 μέρος 4/4
ΧΕΕ 412 / 1 - Αγγελία 126 / 2023 μέρος 1/2
ΧΕΕ 412 / 1 - Αγγελία 126 / 2023 μέρος 2/2
ΧΕΕ 412 / 3 - Αγγελία 127 / 2023 μέρος 1/4
ΧΕΕ 412 / 3 - Αγγελία 127 / 2023 μέρος 2/4
ΧΕΕ 412 / 3 - Αγγελία 127 / 2023 μέρος 3/4
ΧΕΕ 412 / 3 - Αγγελία 127 / 2023 μέρος 4/4
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 124 / 2023 μέρος 1/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 124 / 2023 μέρος 2/3
ΧΕΕ 421 ΙΝΤ3732 - Αγγελία 124 / 2023 μέρος 3/3
ΧΕΕ 421 / 1 - Αγγελία 123 / 2023
ΧΕΕ 423 ΙΝΤ3734 - Αγγελία 125 / 2023
ΧΕΕ 431 ΙΝΤ3738 - Αγγελία 131 / 2023
ΧΕΕ 433 - Αγγελία 130 / 2023
ΧΕΕ 443 - Αγγελία 129 / 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

 

Σελίδα 2 από 10