Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην 21η σύνοδο της Διευθύνουσας Επιτροπής του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν χαρτών (IC-ENC) που διεξήχθη στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής, 10-11 Ιουλίου 2019.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετείχε στην 21η σύνοδο της Υδρογραφικής Επιτροπής της Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (MBSHC21) που διεξήχθη στο Cadiz Ισπανίας, από 11 έως 13 Ιουνίου 2019.