Έκδοση ΧΕΕ 213 / 2

24/07/2023 - 12:48

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
213/2 Διώρυγα Λευκάδας 5.000 Ιουν 2023 ΧΕΕ 213/2  «Διώρυγα Λευκάδας» έκδ.  1994 και κλιμ. 1:5000

 

 213.2