Έκδοση ΧΕΕ 334 / 1

29/06/2023 - 12:15

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
334 / 1 Λιμένας Χίου 5.000 Ιουν 2023 ΧΕΕ 334 / 1 
"Λιμένας Χίου"
Έκδοση Αυγ 2010
Κλίμακα 1:5.000

 

 XEE 334 1