Σχολείο Αλλοδαπού Στρατιωτικού Προσωπικού

26/04/2024 - 13:36

Από την 1 έως και την 26 Απριλίου 2024, διοργανώθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία


Από την 1 έως και την 26 Απριλίου 2024, διοργανώθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία το πρώτο Σχολείο Υδρογραφικής, Ωκεανογραφικής και Χαρτογραφικής Εκπαίδευσης Αλλοδαπού Στρατιωτικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω σχολείο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις και τα πλοία της ΥΥ. Στο σχολείο συμμετείχαν δύο (2) αξιωματικοί της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Τυνησίας.

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης περιελ΄άμβαναν βασικές αρχές Υδρογραφίας, Ωκεανογραφίας και Χαρτογραφίας καθώς και την συλλογή και επεξεργασία υδρογραφικών/ ωκεανογραφικών δεδομένων από το πεδίο.

 

 

2024 Tunisia 2

 

 

2024 Tunisia 1

 

2024 Tunisia 3