Προαγγελίες σε ισχύ

 

Επείγουσες πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τις οποίες εκδίδει η Υδρογραφική Υπηρεσία. Οι Προαγγελίες δεν αντικαθιστούν τις Αγγελίες ούτε άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα. Επειδή είναι επείγουσες πληροφορίες δεν εκτυπώνονται και δεν διανέμονται όπως οι Αγγελίες αλλά μεταδίδονται με ραδιοτηλεφωνία. Για το κύριο θέμα αλλά και για τον τρόπο μετάδοσης των Προαγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν στις Ετήσιες (Μόνιμες ) Αγγελίες Νο 1 και Νο 13.

 

 

 

Προαγγελίες σε ισχύ για 14-06-2024