1689/2023 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

01/12/2023 - 19:46

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΔΕΝΑΣ ΠΛΟΙΟΥ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 36 06Β - 022 55 07Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.