629/2018 629/2018 - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/04/2018 - 11:32

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 1", 1ος ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 57 00Β - 020 43 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.