232/2018 232/2018 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/02/2018 - 11:42:03

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 50 36Β - 024 32 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.