92/2018 92/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

17/01/2018 - 13:58:54

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 22 18Β - 026 08 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.