1990/2017 1990/2017 - ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΑΠΕΚΟΠΕΙ..

23/11/2017 - 12:23:34

ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ "ΠΥΘΕΑΣ" ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 19 48B - 027 53 00A
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.