1583/2017 1583/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

27/09/2017 - 12:33:07

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΚΤΙΝΑΣ 70 ΜΕΤΡΩΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ 37 55 55Β - 023 34 04Α (WGS84) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.