1448/2016 1448/2016 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.Ν.ΜΕΓΙΣΤΗ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

08/11/2016 - 13:20:32

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.Ν.ΜΕΓΙΣΤΗ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 09 18Β - 029 36 18Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ANAΛΑΜΠΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,
1,5 Ν.ΜΙΛΙ.