485/2016 485/2016 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.

30/06/2016 - 09:47

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(WGS-84).
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '1':
39 30 05Β - 020 12 03Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '2':
39 30 10Β - 020 12 05Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '3':
39 30 01Β - 020 12 28Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '4':
39 30 07Β - 020 12 30Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '5':
39 29 57Β - 020 12 55Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '6':
39 30 02Β - 020 12 56Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '7':
39 29 53Β - 020 13 22Α
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '8':
39 29 58Β - 020 13 23Α