1175/2023 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.

25/08/2023 - 20:16

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΞΥΛΟΚΕΑΡΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 49 51Β - 025 51 51Α
Α. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Β. ΕΣΤΙΑΚΟ ΥΨΟΣ 6 ΜΕΤΡΑ
Γ. ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ
Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ