1434/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΓΟΥΒΙΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 166.2)

12/10/2022 - 09:47

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΓΟΥΒΙΑ. 2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
39 39 24Β - 019 51 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ