1137/2022 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

11/08/2022 - 10:40

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
EΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΟΡΑΤΟ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 19 44Β - 021 50 15Α
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.