241/2022 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥ.(AΕΦ 7565)

15/02/2022 - 13:47

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ.
ΦΑΝΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ:
37 37 59Β - 026 10 58Α
ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ
3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, 6 Ν. ΜIΛΙΑ.