1565/2015 1565/2015 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

21/12/2015 - 12:15

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣ'' ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 40 34 02Β - 022 51 08Α.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.