779/2021 - ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

28/05/2021 - 12:20

ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 46 54Β - 024 42 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.