1614/2020 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

11/11/2020 - 10:11

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
37 37 59Β - 026 46 44Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.