1242/2020 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΚΙΑΤΟ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1298).

01/09/2020 - 12:59

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 00 48Β - 022 45 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ.