12/2020 12/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

07/01/2020 - 14:31

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 22 30Β - 024 29 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.