1598/2019 1598/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

29/10/2019 - 13:36

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 38 00Β - 022 54 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.