705/2020 705/2020 - THRAKIKO SEA. SAMOTHRAKI ISLAND. AKROTIRI POINT. LIGHT UNRELIABLE.

13/05/2020 - 12:28

THRAKIKO SEA. SAMOTHRAKI ISLAND.
AKROTIRI POINT. LIGHT :
40 28 36N - 025 26 42E
UNRELIABLE.