630/2018 630/2018 - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

20/04/2018 - 11:36

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 2", 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 56 54Β - 020 43 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.