358/2018 358/2018 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/03/2018 - 12:40:00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΑΚΡΑ ΠΟΥΝΤΑ ΟΡΜΟΥ ΠΕΤΡΙΕΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 24 30Β – 024 12 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ