357/2018 357/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ.

02/03/2018 - 12:38

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 20 ΜΕΤΡΑ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 13 ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ.ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ