339/2018 339/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΕΚΟΠΕΙ.

27/02/2018 - 12:32:03

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΥΛΑΚΙ '2' 1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΗΣΩΝ ΟΘΩΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 50 24Β - 019 25 00Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.