317/2018 317/2018 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΟΛΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ.

23/02/2018 - 12:30:14

Α) ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΟΛΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.
261100Ζ ΦΕΒ 18 - 261600Ζ ΦΕΒ 18 ΚΑΙ
280500Ζ ΦΕΒ 18 - 281600Ζ ΦΕΒ 18,
ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:
35 35 48Β - 023 49 30Α
35 35 48Β - 023 53 30Α
35 32 00Β - 023 53 30Α
35 32 48Β - 023 49 30Α
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Β) ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ.
270900Ζ ΦΕΒ 18 - 271100Ζ ΦΕΒ 18, ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ :
35 25 54Β - 024 16 00Α
35 21 54Β - 024 16 00Α
35 21 54Β - 024 24 54Α
35 25 54Β - 024 24 54Α
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.