235/2018 235/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΘΑΝΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/02/2018 - 11:48:58

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΘΑΝΑ. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 34 36Β - 023 23 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.