197/2018 197/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.

02/02/2018 - 12:29

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 191/2018 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ:
A) 37 56 45B - 023 22 00Α
B) 37 56 45B - 023 23 00Α
Γ) 37 56 25B - 023 23 00Α
Δ) 37 56 25B - 023 22 00Α